ZDRAVO STARENJE KROZ VJEŽBANJE I TRENING 65+⁣
  • Post author:

Kao rezultat dvogodišnjeg učešća i rada u okviru projekta D-CARE, dobili smo Platformu za aktivno i zdravo starenje, kojoj zainteresovani mogu pristupiti na Google pretraživaču https://aktivnostarenje.emedicina.online.⁣

Testiranje je provedeno u Domu penzionera Banja Luka i Domu za starija lica Prijedor⁣

Živa laboratorija pod nazivom Smart Care Lab RS je osnovana u okviru programa INTERREG i projekta „D-CARE – Razvoj, testiranje i validacija modela pametne njege u Podunavlju u svrhu razvoja socijalnih inovacija, unapređenja vještina i preduzetništva“ koji se provodi u osam država Podunavlja. Članovi laboratorije, osim Grada Prijedora i Područne komore, su Dom penzionera Banjaluka i Dom za starija lica Prijedor, kao i Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju RS, PREDA Agencija za razvoj, Zavod FMR dr Miroslav Zotović, Centar za digitalnu transformaciju Privredne komore Republike Srpske, Viša medicinska škola Prijedor i Srednjoškolski centar Prijedor te Medici časopis.⁣