Mjesto gdje je svaka priča važna.

Adresa i kontakt

Kontakt telefon / recepcija: +387 51 248 700  u periodu od 07-19 h

Informacije za smještaj korisnika: +387 51 248 701  u periodu od 08-16 h

Informacije za plaćanje: +387 51 433 710  u periodu od 08-16 h

Informacije za ugostiteljske usluge: +387 66 719 215  u periodu od 08-16 h

Faks: +387 51 433 712   u periodu od 00-24h

E-mail:  penzioneribl@gmail.com