Mjesto gdje je svaka priča važna.

Istorijat Doma penzionera

Dom penzionera u Banjoj Luci je javna ustanova osnovana od strane Vlade Republike Srpske. Gradnja objekta je počela 1989. godine, ali zbog ratnih dešavanja radovi su obustavljeni 1992. godine. 

Kapacitet Doma je 150 – 250 ležajeva, zavisno od rasporeda ležajeva unutar postojećih spavaćih soba. Objekat ukupno ima 101 jednokrevetnih i dvokrevetnih soba. Svaka soba ima kupatilo i balkon.

Dom svojim korisnicima obezbjeđuje stanovanje, ishranu, njegu, zdravstvenu zaštitu, kulturno-zabavne, rekreativne i druge aktivnosti, usluge brige i staranja i druge usluge zavisno od potreba, sposobnosti i interesovanja korisnika.

Dom će moći obavljati poslove pružanja pomoći u kući, dnevnog boravka penzionera i drugih starih lica, na osnovu ugovora koji se zaključi sa menadžmentom Doma penzionera.

Dom može obavljati i poslove prihvatne stanice za odrasla i stara lica (šifre: 85312, 85313, 85322, 85142). Dom obavlja usluge hotelskog smještaja, iznajmljivanje prostora, organizovanje seminara, radionica i drugih ugostiteljskih usluga. Dom ima vlastiti restoran kapaciteta od 400 mjesta. Kuhinju kapaciteta 1000 obroka dnevno, prostor za zabavne sadržaje, recepciju, ugostiteljski bar, frizerski salon, prodavnicu i slične sadržaje. Korisnici objekta su penzioneri i druga stara lica sa područje banjalučke regije i drugih područja Republike Srpske koji izraze interes za trajniji boravak kao i druga lica koja objekat koriste privremeno po drugom dogovoru.