Mjesto gdje je svaka priča važna.

Процедура пријема

ПРОЦЕДУРА ПРИЈЕМА:

  1. ПРЕДАЈА МОЛБЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ПОТРЕБНА СЛЕДЕЋА ДОКУМЕНТА:

  1. КОПИЈА ЛИЧНЕ КАРТЕ КОРИСНИКА И ПОТПИСНИКА УГОВОРА,
  2. ОЧИТАН РТГ СНИМАК ПЛУЋА,
  3. НАЛАЗ И МИШЉЕЊЕ ПСИХИЈАТРА,
  4. КОПИЈА РОДНОГ  ЛИСТА ОСОБЕ КОЈА ЈЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНА ЗА СМЈЕШТАЈ,
  5. ДИЈАГНОЗЕ И ТЕРАПИЈСКА ЛИСТА ОД  ДОКТОРА ПОРОДИЧНЕ МЕДИЦИНЕ И
  6. COVID 19, НАЛАЗ НЕ СТАРИЈИ ОД 72 САТА, А ОСТАЛИ НАЛАЗИ НЕ СТАРИЈИ ОД 6 МЈЕСЕЦИ.
  7. ЕПИДЕМИОЛОШКИ СТАТУС ОД ПОРОДИЧНОГ ЉЕКАРА

ВАЖНО:

* ТЕСТ НА COVID 19 ЈЕ БЕСПЛАТАН И РАДИ СЕ У ИНСТИТУТУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВСТВО. ЗА ИСТИ НИЈЕ ПОТРЕБНА УПУТНИЦА И БИТНО ЈЕ НАПОМЕНУТИ ДА ЈЕ НАЛАЗ ПОТРЕБАН РАДИ СМЈЕШТАЈА У ДОМ.

* ДОКУМЕНТАЦИЈА СЕ МОЖЕ ПРЕДАТИ ПОШТОМ НА АДРЕСУ ДОМА, ЛИЧНОМ ПРЕДАЈОМ НА РЕЦЕПЦИЈИ ИЛИ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ НА НАШ МАИЛ  dpbl@blic.net

  • ОДЛУКА КОМИСИЈЕ ЗА ПРИЈЕМ О ПОДОБНОСТИ КОРИСНИКА ЗА СМЈЕШТАЈ
  • ОБАВЈЕСТ О ПРИЈЕМУ