SAOPŠTENjE U VEZI PRIJEMA KORISNIKA 27.07.2021.
  • Post author:

Vezano za prevenciju infekcije na COVID 19, dana 19.07.2021. godine, korigovane su Preporuke za ustanove socijalne zaštite, a time i za domove za smještaj i njegu starih i nemoćnih lica.

Prilikom prijema korisnika:

  • ako je osoba nevakcinisana ili nekompletno vakcinisana, potrebno je da priloži negativan rezultat PCR testa i upućuje se u karantin (izolaciju) u trajanju od 5 dana;
  • ako je osoba kompletno vakcinisana i ako je prošlo 14 dana nakon druge vakcine, ne treba PCR test i ne ide u karantin (izolaciju);

Svaki novi korisnik prilaže i nalaz epidemiologa/doktora medicine da korisnik može boraviti u kolektivnom smještaju.

  • U slučaju pozitivne epidemiološke anamneze tj. kada postoje simtomi koji ukazuju na infekciju COVID 19, odgađa se prijem korisnika dok se ne steknu uslovi za prijem.
  • U izuzetnim slučajevima kada je neophodan prijem, korisnik se prima u izolaciju, uz poštovanje svih principa njege osoba sa sumnjom na COVID 19.