DOM PENZIONERA

Banja Luka

Get Adobe Flash player
 • Sigurnost za vaše najdraže
 • Stanovanje, ishrana, njega, zdravstvena zaštita, ...
 • Hotelski smještaj, iznajmljivanje prostora, organizovanje seminara, radionica, ...

O nama

 

Dom penzionera u Banjoj Luci je Javna ustanova osnovana od strane Vlade Republike Srpske. Gradnja objekta je počela 1989. godine ali zbog ratnih dešavanja radovi su obustavljeni 1992.godine.

 

LOKACIJA

 

Objekat se nalazi u Banja Luci, ul. Vojvode Pere Krece broj 2.

 

VLASNIŠTVO

 

Vlasnik objekta je Vlada Republike Srpske.

 

KAPACITET DOMA

 

Kapacitet Doma je 150 – 250 ležajeva, zavisno od rasporeda ležajeva unutar postojećih spavaćih soba. Objekat ukupno ima 101 jednokrevetnu i dvokrevetnih soba. Svaka soba ima kupatilo i balkon.

 

DJELATNOST OBJEKTA

 

Dom svojim korisnicima obezbjeđuje stanovanje, ishranu, njegu, zdravstvenu zaštitu, kulturno-zabavne, rekreativne i druge aktivnosti, usluge brige i staranja i druge usluge zavisno od potreba sposobnosti i interesovanja korisnika.

Dom će moći obavljati poslove pružanja pomoći u kući, dnevnog boravka penzionera i drugih starih lica, na osnovu ugovora koji zaključi sa menadžmentom Doma penzionera.

Dom može obavljati i poslove prihvatne stanice za odrasla i stara lica (šifre: 85312,85313,85322,85142). Dom obavlja usluge hotelskog smještaja, iznajmljivanje prostora, organizovanje seminara,radionica, i drugih ugostiteljskih usluga. Dom ima vlastiti restoran kapaciteta do 400 mjesta.Kuhinju,kapaciteta 1.000 obroka dnevno, prostor za zabavne sadržaje, recepciju, ugostiteljski bar, frizerski salon, prodavnicu i slične sadržaje.

 

KORISNICI

 

Korisnici objekta su penzioneri i druga stara lica sa područja Banjalučke regije i drugih područja Republike Srpske koja izraze interes za trajniji boravak kao i druga lica koja objekat koriste privremeno po drugom osnovu.

 

CILJEVI

 

Ciljevi osnivanja Doma su:

  • Da se korisnicima omogući život sa humanijim sadržajima;
  • Da se jedan dio objekta koristi za medicinsko zbrinjavanje penzionera i drugih starih lica čije zdravstveno stanje to iziskuje;
  • Da se korisnicima uredi prostor za njihove kreativne i rekreativne mogućnosti;
  • Da se uredi prostor za komunikaciju,druženje i razonodu korisnika;
  • Da se prostor uredi na takav način da podstiče na život, a ne na njegovu negaciju;
  • Da se dio prostora uredi i koristi u komercionalne svrhe i ugostiteljske sadržaje.

 

POLOŽAJ OBJEKTA

 

Objekat se nalazi u Banjoj Luci, na obali rijeke Vrbas, neposredno uz "Zeleni most", u gradskom području sa urednom infrastrukturom i uređenim prilazima. Planirano je da prostor ima sportsko-rekreativne sadržaje i dodatno će se urediti sa zelenilom i holtikulturama i šetalištem uz rijeku.

Obzirom da se nalazimo svega 2,6 km od područja isticanja podzemnih termomineralnih voda želja nam je da u narednom periodu uradimo studiju izvodljivosti s ciljem proširenja ponude.

 

 

UPRAVA

 

Gordana Lihović v.d.Direktor

 

 

UPRAVNI ODBOR

 

  MIRA GALIĆ,Predsjednik

                           RANKICA PUŠIĆ,Zamjenik Predsjednika

ANDREA MAJKIĆ,Član

 

 

 

Novo u ponudi

Reklama 1

Reklama 2

PDF katalozi

PDF katalog - Korisnici PDF katalog - Tranzit

Kontakt

Kontakt

Dom penzionera

Vojvode Pere Krece 2

78000 Banja Luka

 

Recepcija

tel: +387 51 24 87 00

fax:+387 51 43 37 12

Uprava

tel:+387 51 24 87 01

 

e-mail: penzioneribl@gmail.com

Lokacija