DOM PENZIONERA

Banja Luka

Get Adobe Flash player
  • Sigurnost za vaše najdraže
  • Stanovanje, ishrana, njega, zdravstvena zaštita, ...
  • Hotelski smještaj, iznajmljivanje prostora, organizovanje seminara, radionica, ...

Aktuelno

ANALIZA POSLOVANJA JU DOM PENZIONERA 2012.-2016. GODINE

Dom penzionera Banja Luka posljednje dvije godine bilježi najbolje rezultate od osnivanja. U 2016. godini po prvi put od osnivanja 2012. godine Dom je bio u plusu uz ostvarenu dobit od 37.148 KM.

 

Prihodi: Ako uporedimo 2013. godinu sa 2016. vidjećemo da su prihodi više nego uduplani, odnosno da su veći za oko milion maraka. Takođe, ako se uporedi sa 2013. godinom može se vidjeti da je Dom iz minusa od 280.344 KM prešao u plus od 37.148 KM. Pozitivan trend nastavljen je i u prvom kvartalu 2017.godine.

 

Popunjenost kapaciteta: Ključ uspjeha je što je Dom penzionera boljom poslovnom politikom broj od 40 korisnika iz 2013. povećao na više od 150 čime je ostvario skoro optimalnu popunjenost kapaciteta.

 

Zapošljavanje: S druge strane taj skok popunjenosti za više od tri puta nije pratilo nekontrolisano zapošljavanje pa je tako broj zaposlenih u odnosu na 2013. povećan za svega 11 zaposlenih.

 

Obaveze: Ako se uđe u dublju analizu poslovanja vidi se da Dom penzionera sad izmiruje sve svoje tekuće obaveze, ali i obaveze nastale u nekom ranijem periodu. Dom trenutno nema dugovanja za poreze, plate radnika, niti duguje dobavljačima.

 

Plate i prava radnika: Zarade u Domu penzionera se redovno isplaćuju iz jednog dela od 2.11. 2015. sa svim doprinosima.

 

Aktuelni direktor stupio na dužnost sredinom 2014. godine. Dom u voznom parku nema vozilo koje bi se koristilo za službena putovanja. Za vrijeme svog mandata direktor je bio na samo jednom službenom putu. Troškovi reprezentacije koji se odnose na plaćanja van Doma penzionera su skoro ravni nuli.

 

Ključne pokazatelje poslovanja Doma penzionera od 2012 - do 2016. godine možete videti u sledećim grafikonima. Izvor podataka su zvanični finansijski izvještaji.

 

tabela dobit dp

 

tabela prihod rashod

 

tabela prikaz obaveza

 

Tabela zaposleni koroisnici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novo u ponudi

Reklama 1

Reklama 2

PDF katalozi

PDF katalog - Korisnici PDF katalog - Tranzit

Kontakt

Kontakt

Dom penzionera

Vojvode Pere Krece 2

78000 Banja Luka

 

Recepcija

tel: +387 51 24 87 00

fax:+387 51 43 37 12

Uprava

tel:+387 51 24 87 01

 

e-mail: penzioneribl@gmail.com

Lokacija